Thật đáng chê

Thật đáng chê

Biểu diễn: Xuân Mai
Sáng Tác: Nghiêm Bá Hồng

Có con chim là chim Chích Chòe
Trưa nắng hè mà đi tới trường
Ấy thế mà không chịu đội mũ
Tối đến mới về nhà nằm rên
“Ôi, ôi, ôi đau quá nhức cả đầu
Chích Chòe ta cảm liền mấy hôm

Thật đáng chê
Thật đáng chê

Thật đáng chê là câu chuyện về một chú Chích Chòe. Chú Chích Chòe ấy đi đến trường trong trời nắng gắt mùa hè mà không hề đội mũ. Đó chính là nguyên nhân mà chú bị nhắc đầu, bị cảm mấy hôm liền. Đó chính là điều đáng chê của chú Chích Chòe. Bài hát ngắn gọn nhưng đã giải thích nguyên nhân chú Chích Chòe bị ốm. Từ đó bài hát đã nhắn nhủ các bạn nhỏ không nên đi giữa trời nắng mà không che nắng để bị cảm như bạn Chích Chòe. Cách viết của tác giả rất dễ hiểu đối với trẻ nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>